CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Tegevustõhususe analüüs

Tegevusnäitajate  e. tootlikkuse mõõdikud:

 • müügiettevõttele – päeva, nädala, kuu müük; realiseerunud brutokasum müüja, üksuse, ettevõtte lõikes
 • tootmisettevõttele – toodang töötaja kohta (summa, tk); kasum töötaja kohta
 • tööjõukulude osakaal kogukuludest
 • erinevate näitajate osas trendid aastate lõikes – kas efektiivsus tõusnud või langenud
 • tööaja kaardistus – millised tegevused kui palju aega võtavad
 • jm

Kasumlikkuse mõõdikud:

 • millised kliendid milliseid tooteid ja mis hinnaga ostavad
 • milliseid teenuseid klientidele tasuta osutatakse (näiteks transport, hooldus)
 • kas müüginumbrid sisaldavad ka kõiki allahindluseid, boonuseid
 • tulude suurenemine – vähenemine, ostusageduse muutus, keskostu muutus
 • jm

Turundustõhususe mõõdikud:

 • külastajad
 • reklaami toimivus
 • reklaamikanali toimivus
 • jm