CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Personalitöö

Personalitöö eripära sõltub eelkõige organisatsiooni spetsiifikast, suurusest ja töötajate eripärast, sh. eelkõige nende pädevusest ja motiveeritusest. Aitame vajadusel järgmiste tegevustega:

 • personaliarvestus, tööajaarvestus, palgaarvestus, puhkusearvestus
 • palgasüsteemi, töötajate motiveerimise, hindamise ja hüvitamise süsteemide väljatöötamine ja rakendamine
 • erinevate tõhususmõõdikute välja töötamine (tootlikkus, kasumlikkus, trendid, müügi- ja turunduse tõhusus jm)
 • personali värbamine ja valik
 • dokumentatsiooni korraldamine (töölepingud, ametijuhendid jm dokumentatsioon, nende õigusnormidele vastavuse kontroll)
 • suhtlemine ametiühingute, tööturuameti ja teiste institutsioonidega (Haigekassa, maksudeklaratsioonid, satatistika aruanded jm)
 • töötajate koolitamine ja arendamine
 • rahulolu-uuringute läbiviimine ja analüüs
 • personalitöö süsteemi kujundamine ja juhtide konsulteerimine
 • organisatsioonisiseste suhete ja koostöö korraldamine
 • intellektuaalse, sotsiaalse ja vaimse kapitali kujundamine ja muudatuste juhtimine
 • töökeskkond, riskianalüüsid, töötervishoiu kontrolli organiseerimine, töökaitse küsimustega tegelemine