CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Õigusabi

Äriõigus

 • abistame äriõiguslike tehingute ja õigustoimingute teostamisel
 • abistame äriühingute asutamisel, tegutsemisel ja juhtimisega seotud küsimustes

Tööõigus

 • koostame töölepinguid, ametijuhendeid, materiaalse vastutuse lepinguid
 • koostame sisekorraeeskirju jm firmasiseseid dokumente
 • aitame vaidemenetluses

Võlaõigus

 • nõustame võlaõiguse küsimustes
 • koostame, muudame, lõpetame lepinguid
 • koostame kompromissilepinguid
 • esitame kahju hüvitamise nõudeid
 • koostame pretensioone
 • koostame pankroti nõudeavaldusi
 • vormistame maksekäsu kiirmenetlusi

Asjaõigus

 • nõustame asjaõiguse küsimustes