CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

7. detsember 2015
by admin
Planeeritavad muudatused raamatupidaja töös 2016 kommenteerimine on välja lülitatud

Planeeritavad muudatused raamatupidaja töös 2016

Audiitorbüroo Rödl & Partner Audit OÜ juht ja vandeaudiitor Mart Nõmper teeb kokkuvõtte uuel aastal planeeritavatest või jõustuvatest muudatustest, mis mõjutavad raamatupidajate tööd. Halduskoormuse vähendamiseks jõustuvad tõenäoliselt 01.01.2016 ja hiljem algavatele aruandlusperioodidele raamatupidamisseaduse muudatused, mille järgi hakatakse aruandekohustuslasi jagama suurteks, … Continue reading

2. november 2015
by admin
Ravikindlustuse tingimused muutuvad uuest aastast kommenteerimine on välja lülitatud

Ravikindlustuse tingimused muutuvad uuest aastast

Alates 1.jaanuarist muudetakse ravikindlustuse seaduse sätteid, mis reguleerivad juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusseadusliku lepingu alusel töö- ja teenustasusid saava isiku kindlustuskaitse tingimusi. Neile kehtestatakse uus ravikindlustuskaitse süsteem, mille kohaselt kindlustuskaitse algus ja peatamine on seotud TSD deklaratsiooni esitamisega Maksu- ja … Continue reading

19. september 2015
by admin
Tagatisraha maksustamine elu- ja äripindade rendi puhul kommenteerimine on välja lülitatud

Tagatisraha maksustamine elu- ja äripindade rendi puhul

Leinonen OÜ nõustamisüksuse juht Tõnis Elling selgitab, et äri- või eluruumide rendile andmisel küsitud tagatisraha maksustamine sõltub sellest, kas tagatisraha hoitakse oma vahenditest eraldi või mitte. Tagatisraha kohaldatakse selleks, et kindlustada rendileandjat pahatahtlike rentnike eest ning selle küsimine peaks distiplineerima … Continue reading

7. september 2015
by admin
01.01.2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused kommenteerimine on välja lülitatud

01.01.2016 jõustuvad tulumaksuseaduse muudatused

Tulumaksuseadusse on tulemas mitmeid muudatusi, mis puudutavad eelkõige füüsiliste isikute maksustamist. Nimetatud muudatused võeti vastu Riigikogus 15.06.2015 ning need jõustuvad 01.01.2016. Järgnevalt anname lühidalt ülevaate peamistest muudatustest. Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäära suurendamine Välislähetuse päevaraha maksuvaba piirmäär on 50 eurot välislähetuse esimese … Continue reading

18. juuni 2015
by admin
Omakapitali miinimumnõue ja netovara taastamine kommenteerimine on välja lülitatud

Omakapitali miinimumnõue ja netovara taastamine

Mis on ebapiisav omakapital? Kas see on alati probleem? Kuidas seda probleemi lahendada? Kõikidele nendele küsimustele püüab käesolev artikkel üldisemat laadi vastused leida. EBAPIISAVA OMAKAPITALI OLEMUS Negatiivne omakapital (ehk negatiivne netovara) tähendab seda, et majandusüksusel puuduvad vahendid kõikide kohustuste katmiseks … Continue reading

26. jaanuar 2015
by admin
E-arved muutuvad peagi kohustuslikuks kommenteerimine on välja lülitatud

E-arved muutuvad peagi kohustuslikuks

Vabariigi Valitsusele esitati riigiga arvelduse masinloetavate e-arvete kohustuslikuks muutmise tegevuskava. Euroopa Komisjoni eesmärk on, et aastaks 2020 kasutatakse Euroopas peamiselt masintöödeldavaid e-arveid. „Eesti infoühiskonna arengukavas 2014-2020“ on aastaks 2020 avaliku ja erasektori vahelises arveldamises e-arvete kasutamise määraks kavandatud 100% . … Continue reading

19. juuni 2014
by admin
Isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamise muutustest kommenteerimine on välja lülitatud

Isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamise muutustest

Riigikogus võeti täna vastu tulumaksuseaduse muutmise seadus, mis puudutab isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamist. Ootel on veel käibemaksuseaduse muudatused. Advokaadibüroo ATTELA vandeadvokaat Marko Saag selgitab, kuidas muudatusteks valmistuda. Kui tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu jõustub 1. septembrist 2014, ootab käibemaksuseaduse muutmise … Continue reading

12. juuni 2014
by admin
Majandustegevuse register uueneb kommenteerimine on välja lülitatud

Majandustegevuse register uueneb

Alates 1. juulist on aadressil mtr.mkm.ee kasutusel uuenenud majandustegevuse register (MTR), mis koondab ühte kohta enam erinõuetega tegevusalasid ning muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks nii teistele ettevõtjatele, tarbijatele kui ka järelevalveasutustele. Uuenenud MTRiga väheneb ka ettevõtjate halduskoormus. Kui siiani tuli … Continue reading

11. juuni 2014
by admin
1000euroste arvete deklareerimise vorm sai valmis kommenteerimine on välja lülitatud

1000euroste arvete deklareerimise vorm sai valmis

Maksuamet saatis arendajaile tutvumiseks 1. novembrist rakenduva käibemaksudeklaratsiooni lisa vormi tehnilised spetsifikatsioonid. Tehnilised nõuded on üleval ka maksuameti kodulehel. Raamatupidamistarkvara arendajatega toimub esmaspäeval sel teemal arutelupäev, kus tahetakse välja selgitada nõuete sobivus enamikule arendajatele. Selle aasta 1. novembrist jõustub käibemaksuseaduse muutmise seadus, … Continue reading

6. juuni 2014
by admin
Omakapital tuleb korda ajada kommenteerimine on välja lülitatud

Omakapital tuleb korda ajada

Grant Thornton Rimessi juriidilise osakonna juhataja Eneli Perolaineni kinnitust mööda pöörab äriregister tänavu taas kõrgendatud tähelepanu sellele, et ettevõtete omakapital oleks seadusega kooskõlas. Majandusaasta aruande äriregistrisse esitamise järel on paljud ettevõtted saanud kirja, kus pööratakse juhatuse tähelepanu asjaolule, et ettevõtte … Continue reading