CFO Konsult OÜ

Raamatupidamisteenused ja ärikonsultatsioonid

Isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamise muutustest

Riigikogus võeti täna vastu tulumaksuseaduse muutmise seadus, mis puudutab isikliku auto töösõitudeks kasutamise hüvitamist. Ootel on veel käibemaksuseaduse muudatused. Advokaadibüroo ATTELA vandeadvokaat Marko Saag selgitab, kuidas muudatusteks valmistuda.

Kui tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu jõustub 1. septembrist 2014, ootab käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu praegu veel Euroopa Nõukogu luba.

Tulumaksuseaduse olulisim muudatus sätestab ühele isikule makstava hüvitise maksuvaba piirmäära, mis on sõitude kohta arvestuse pidamise korral 0,30 eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta. Senine 64eurone hüvitis kaob ära. Muudatus plaanitakse jõustada 1. septembrist 2014.

Käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu on veidi keerukam ja toob kaasa mitmeid muudatusi, millest olulisemad on: Sõiduauto soetamisel või kasutuslepingu alusel kasutamisel ning sellise sõiduauto tarbeks kaupade soetamisel ja teenuste saamisel arvatakse sisendkäibemaks maha vastavalt selle sõiduauto ettevõtluses kasutamise proportsioonile, kuid mitte rohkem kui 50% võttes arvesse maksustatava ja maksuvaba käibe osatähtsuse.

Oluline on tähele panna, et eelnõu kohaselt võib alles alustanud ettevõte, millel pole veel palju ettevõtlust, auto soetamisel maha arvata näiteks vaid 10%. Ettevõtluse osakaalu tuleb endal tõendada, jälgida ja deklareerida, mis annab maksuhaldurile võimaluse kontrollida. Seaduseelnõu järgi kaob ka omatarbe jälgimine/maksustamine. Samas kui sõidukit kasutatakse ERANDITULT ettevõtluse tarbeks, saab sisendkäibemaksust ka 100% maha arvata.

KUIDAS SEADUSEMUUDATUSTEKS VALMISTUDA:
1. Kui ei taha, et muudatused löövad, siis ostke autod enne muudatusi ära!
2. Kui on kasutusrendi leping, tehke ümber kapitalirendiks!
3. Seaduseelnõu seletuskirja kohaselt saab edaspidi vaid kuni 50% maha arvata ka kütuse, autoremondi ja hoolduse kuludelt.
4. Et ettevõtluse tarbeks tehtud sõite mitte kahtluse alla seada, ära tangi nädalavahetusel või puhkuse ajal.
5. Sõiduki soetamisel mujalt kui ametlikust salongist jälgi, et arve esitaja oleks ka müüja – vastasel korral võib tekkida maksuhalduril kahtlus pettuses.
6. Tõendamaks, et kasutad sõidukit ainult ettevõtluse tarbeks, tuleb pidada sõidupäevikut, kasutada GPSi või pidada muud moodi selget arvestust (odomeetri näitude fikseerimine, täpne kilometraaž, kütusearved jms). Juhatuse otsused ja käskkirjad on kohtus mittekõlbulikud tõendid.
7. Firmasõiduki kodus parkimise kohta on maksuhalduri seisukoht, et see viitab suure tõenäosusega erasõitudele. Riigikohus arvab, et faktiline sõiduki kodushoidmine ei tähenda, et autot kasutatakse isiklikul otstarbel. Oluline on põhjendada, et see teenib ettevõtluse huve.
8. Et maksuhaldur saab tagasi minna 3+2 aastat ja kontrollida dokumente toona kehtiva seaduse järgi, tasub praegu tähelepanu pöörata ka omatarbe maksustamisele/maksustamata jätmisele.
9. MTA võib kahtluse alla seada ka auto soetamise otstarbekuse . Riigikohtu seisukoht on, et ettevõtlus ei pea olema efektiivne. Samas ei anna äriplaan tõendust, et auto soetati ettevõtluse jaoks – tõendeid on rohkem vaja.
10. Kui soetad sõiduauto põhivaraks, säilib 5aastane andmete korrigeerimisperiood. Kui arvad praegu 50% käibemaksu maha, siis tuleb sellest viie aasta lõikes kinni pidada.

Allikas: raamatupidaja.ee

Comments are closed.